Tuesday, June 14, 2016

ลา มะลิลา (1)

*ลามะลิลา ขึ้นต้นเปนมะลิซ้อน พอแตกใบอ่อนเปนมะลิลา
สี...[อื่น] อย่ามาอวดซ่า สี...[อื่น] อย่ามาอวดซ่า เดี๋ยวจับแก้ผ้าจะว่ายังไง
(*ซ้ำ)
สี...[อื่น] อย่ามาอวดเก่ง สี...[อื่น] อย่ามาอวดเก่ง เดี๋ยวจับใส่เข่งเด้งไปเด้งมา

Sunday, June 12, 2016

มด

มด ตัวน้อยตัวนิด มดตัวน้อยตัวนิด
มดมีฤทธิ์...น่าดู...ยู้ฮู...
เร็วๆ กันหน่อย ไปทำงานกันหน่อย...ยู้ฮู ยู้ฮู...

Monday, May 11, 2015

เพลงหนูมาลี


หนูมาลี มีลูกแมวเมี้ยว ลูกแมวเมียว ลูกแม๊วเมี๊ยว...

หนูมาลี มีลูกแมวเมี้ยว...เรียกเหมียว เหมียวก็มา

Monday, December 23, 2013

เจ้าขุนทอง

อรุณเบิกฟ้า นกกาโบยบิน ออกหากินร่าเริงแจ่มใส
เราเบิกบานรีบมาเร็วไว  ยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กัน
เพื่อนๆ พร้อมหน้า พี่น้องพร้อมหมู่
ต่างมาดูรายการสุขสันต์
เจ้าขุนทองขับขานแล้วนั่น เจ้าขุนทองขับขานแล้วนั่น
เพื่อนผองมากัน  ยินดีปรีดา

Thursday, December 19, 2013

ลูกเป็ด ลูกไก่

ลูกเป็ดเดิน ไป  ลูกไก่เดินมา  ลูกแมวเที่ยวหา  ลูกหมาแอบมอง
หงี่ตุแง๊ ตุแง๊ แหย่ตรงนี้  ตรงนี้   สี....มันอยู่ในรู  เอาไม้แหย่รู  มันร้อง จี๊ด จี๊ด

Friday, November 1, 2013

ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุน

ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุน ชูมือขึ้นโบกไปมา
กางแขนขึ้นและ ลง พับแขนมือแตะไหล่
กางแขนขึ้นและลง  ชูมือตรงหมุนไปรอบตัว

Wednesday, October 30, 2013

ตาอินกะตานา

ตาอิน กะ ตานา หาปลามากินกัน ได้ปลาทุกวัน รักกันก็ปันกันไป จนแม้นวันหนึ่ง
เพราะมะถึง ตะทึงมา  สองคนหิวปลา แย้งหัวปลาหางปลากันกิน