Monday, December 23, 2013

เจ้าขุนทอง

อรุณเบิกฟ้า นกกาโบยบิน ออกหากินร่าเริงแจ่มใส
เราเบิกบานรีบมาเร็วไว  ยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กัน
เพื่อนๆ พร้อมหน้า พี่น้องพร้อมหมู่
ต่างมาดูรายการสุขสันต์
เจ้าขุนทองขับขานแล้วนั่น เจ้าขุนทองขับขานแล้วนั่น
เพื่อนผองมากัน  ยินดีปรีดา

Thursday, December 19, 2013

ลูกเป็ด ลูกไก่

ลูกเป็ดเดิน ไป  ลูกไก่เดินมา  ลูกแมวเที่ยวหา  ลูกหมาแอบมอง
หงี่ตุแง๊ ตุแง๊ แหย่ตรงนี้  ตรงนี้   สี....มันอยู่ในรู  เอาไม้แหย่รู  มันร้อง จี๊ด จี๊ด

Friday, November 1, 2013

ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุน

ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุน ชูมือขึ้นโบกไปมา
กางแขนขึ้นและ ลง พับแขนมือแตะไหล่
กางแขนขึ้นและลง  ชูมือตรงหมุนไปรอบตัว

Wednesday, October 30, 2013

ตาอินกะตานา

ตาอิน กะ ตานา หาปลามากินกัน ได้ปลาทุกวัน รักกันก็ปันกันไป จนแม้นวันหนึ่ง
เพราะมะถึง ตะทึงมา  สองคนหิวปลา แย้งหัวปลาหางปลากันกิน

Saturday, April 6, 2013

วันเพ็ญ


วันเพ็ญ เดือนสิบสอง
น้ำก็นอง เต็มตลิ่ง
.เราทั้งหลาย ชายหญิง
.สนุกกัน จริง วันเชียร์กีฬา
.เชียร์ เชียร์กีฬา . เชียร์ เชียร์กีฬา
.เชียร์ กีฬา กันแล้ว
.ขอเชิญน้องแก้ว ออกมารำวง
.รำวง วันเชียร์กีฬา .รำวง วันเชียร์กีฬา
บุญ จะส่ง ให้เรา สุขใจ.
บุญ จะส่ง ให้เรา สุขใจ.

Tuesday, April 2, 2013

เย้ยฟ้า

เย้ยฟ้า (ตึงๆ(เสียงกลอง)
ท้า ดิน (ตึงๆ)
ได้ยิน (ตึงๆ)
ถึงสวรรค์ 
(ตึงๆ)
ปิดถนน
 (ตึงๆ)
เปิดสวรรค์
 (ตึงๆ)
เทวดา
 (ตึงๆ)
ลงมาเชียร์
 (ตึงๆ)
พายุ
 (ตึงๆ)
พระ อาทิตย์
 (ตึงๆ)
อิทธิฤทธิ์
 (ตึงๆ)
สี......ผู้ พิชิต
 (ตึงๆ)
ตึงๆ ตึงๆๆ ตึงๆ ตึงๆ ตึง!

Saturday, March 30, 2013

Dreamteam Cheer


ฮู เล ฮูเล ฮูเล ฮาฮา ฮูลา ฮูลา ฮูลา เฮเฮ
ฮู เล ฮูเล ฮูเล ฮาฮา ฮูลา ฮูลา ฮูลา เฮเฮ
ฮู เล ฮูเล ฮูเล ฮาฮา ฮูลา ฮูลา ฮูลา เฮเฮ
ฮู เล ฮูเล ฮูเล ฮาฮา ฮูลา ฮูลา ฮูลา เฮเฮ

ดี อาร์ อี เอ เอ็ม ที อี เอ เอ็ม ดรีมทีม
ดี อาร์ อี เอ เอ็ม ที อี เอ เอ็ม ดรีมทีม

หิวมั้ย หิวมั้ย (ไม่หิว) ร้อนมั้ย ร้อนมั้ย (ไม่ร้อน)
เมื่อยมั้ย เมื่อยมั้ย (ไม่เมื่อย) สู้มั้ย สู้มั้ย สู้มั้ย สู้มั้ย (สู้สู้)
* กล้วยกล้วยทอด รอดไม่รอดพวกเราไม่ชิ่ง
กล้วยกล้วยปิ้ง ใจนิ่งนิ่งเดี๋ยวเราก็รอด รอด รอด
** อย่าแพ้เขานะ นะ นะ เพราะฉันเชียร์อยู่ อยู่ อยู่
ช่วย ลุ้นให้ลองดู ลองดู ลองดู
ถ้าอยากจะแมน (ทำไงทำไง) ต้องทำคะแนน (ทำไงทำไง)
อย่าแพ้เขานะ นะ นะ
ดี อาร์ อี เอ เอ็ม ที อี เอ เอ็ม ดรีมทีม
ดี อาร์ อี เอ เอ็ม ที อี เอ เอ็ม ดรีมทีม